88bifa必发娱乐官网
当前位置: 88bifa必发娱乐官网 > 诗歌 >
春秋公羊传,襄公七年

大器晚成、八年。春,郯子来朝。 二、夏十月,三卜郊不从,乃免牲。 三、小邾娄子来朝。 四、城费。 五、秋,季孙宿如卫。 六、7月螽。 七、冬四月,卫侯使孙林父来聘。壬申,及孙林父盟。 八、楚公子贞帅师围陈。 九、十有四月,公会晋侯、宋公、陈侯、卫侯、曹伯、莒子、邾娄子于鄬。郑伯髠原如会,未见诸侯;丙午,卒于操。陈侯逃归。 操者何?郑之邑也。诸侯卒其封内不地,此怎么地?隐之也。何隐也?弒也。孰弒之?其大夫弒之。曷为不言其大夫弒之?为中夏族民共和国讳也。曷为为中华夏族民共和国讳?郑伯将会诸侯于鄬,其大夫谏曰:“中中原人民共和国不足归也,则不若与楚。”郑伯曰:“不可。”其大夫曰:“以中华夏族民共和国为义,则伐小编丧;以华夏为强,则不若楚。”于是弒之。郑伯髠原何以名?伤而反,未至乎舍而卒也。未见诸侯其言如会何?致其意也。

生机勃勃、八年。春,公至自晋。 二、夏,郑伯使公子发来聘。 三、叔孙豹、鄫皇太子巫如晋。 外相如不书,此何以书?为叔孙豹率而与之俱也。叔孙豹则曷为率而与之俱?盖舅出也。莒将灭之,故相与往殆乎晋也。莒将灭之,则曷为相与往殆乎晋?取后乎莒也。其取后乎莒奈何?莒女有为鄫爱妻者,盖欲立其出也。 四、仲孙蔑、卫孙林父会吴于善稻。 五、秋,大雩。 六、楚杀其大夫公子壬夫。 七、公会晋侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾娄子、滕子、薛伯、齐皇太子光、吴人、鄫人于戚。公至自会。 吴何以称人?吴、鄫人云则不辞。 八、冬,戍陈。 孰戍之?诸侯戍之。曷为不言诸侯戍之?离至不可得而序,故言作者也。 九、楚公子贞帅师伐陈。 十、公会晋侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾娄子、滕子、薛伯、齐皇帝之庶子光救陈。十有十月,公至自救陈。 十黄金时代、丁亥,季孙行父卒。

上一篇:没有了 下一篇:没有了
返回顶部